181866 425486204137730 191546265 n

Ważne wydarzenie – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze AWM

Wszystkich zainteresowanych ważnymi sprawami Naszego Aeroklubu zapraszamy na Walne Zgromadzenie.

A oto  porządek obrad:

Na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego nr 3/U/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2020 roku o godz. 10.00 – pierwszy termin, 10.15 – drugi termin,  w siedzibie Aeroklubu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego.

Zgodnie ze Statutem Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego (§ 11 pkt 9 ) w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa AW-M.
 2. Wybór komisji mandatowej/skrutacyjnej, komisji wyborczej i komisji uchwał i wniosków.
 3. Sprawdzenie i oznajmienie ważności Zgromadzenia przez komisję skrutacyjną.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu AW-M za okres sprawowania kadencji (2016 – 2020).
 7. Dyskusja nt. sprawozdania z pracy Zarządu AW-M.
 8. Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja nt. sprawozdania z pracy Sądu Koleżeńskiego.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nt. sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Sprawozdanie Dyrektora AW-M z działalności AW-M.
 14. Wybór (propozycja kandydatów, oświadczenia kandydatów, głosowanie):
 • Nowego składu Zarządu AW-M na lata 2020 – 2024;
 • Nowego składu Komisji Rewizyjnej AW-M na lata 2020 – 2024;
 • Nowego składu Sądu Koleżeńskiego AW-M na lata 2020 – 2024;
 • Delegata Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego na Kongres AP oraz dwóch Delegatów rezerwowych.
 1. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą nowego składu Zarządu AW-M, SK i KR oraz mandatu Delegata.
 2. Rozpatrzenie propozycji wniosków i uchwał przekazanych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Dyskusja – wolne wnioski.
 4. Głosowanie projektów uchwał przekazanych do Komisji Uchwał i Wniosków.
  Zakończenie Zgromadzenia

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Bez tytułu …

Jakby były wątpliwości które lotnisko jest najpiękniejsze :) zdjęcie dzięki uprzejmości Dom...