Zarząd AWM

Prezes AWM

Wiceprezes AWM

Skarbnik

Sekretarz

Członek Zarządu

Aleksander Jarmołkowicz

Adam Kowalczyk

Leszek Miłosz

Marek Wodzyński

Marek Kubiak