Walne zgromadzenie i szkolenie BL

Informujemy o tegorocznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa lotniczego,
które odbędzie się 01 kwietnia w sali wykładowej AWM, o godzinie 9:00.
Zaraz po szkoleniu, około godziny 11:00, rozpocznie się Walne zgromadzenie członków AWM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa AW-M.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Sprawdzenie i oznajmienie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AW-M przez Komisję Skrutacyjną.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie przez Zarząd do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia AW-M w zakresie zgody na ustanowienie służebności na rzecz nabywców działek zbywanych ( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM))
 7. Dyskusja nad przedłożoną propozycją uchwały.
 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie wyrażenia  zgody na ustanowienie służebności na rzecz nabywców działek zbywanych.
 9. Przedłożenie przez Zarząd AW-M do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji uchwały w zakresie wykreślenia ustaleń dotyczących maksymalnych wysokości cenowych potencjalnych inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych ze sprzedaży gruntów, przyjętych w dokumentach Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków AW-M w Olsztynie w dniu 15 maja 2021 roku.
 10. Dyskusja nad propozycją uchwały.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie wykreślenia ustaleń dotyczących maksymalnych wysokości cenowych potencjalnych inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych ze sprzedaży gruntów, przyjętych w dokumentach Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków AW-M w Olsztynie w dniu 15 maja 2021 roku.
 12. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania zgłoszonych projektów Uchwał.
 13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków AWM.

 

Zapraszamy

AWM

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Learn before flight

Przypominamy o jutrzejszym spotkaniu szkoleniowo-towarzyskim z informatorem FIS WARSZAWA, Zbyszkie...

Halo, halo

Warunki meteorologiczne znakomite więc latamy. Dzielimy się ładnymi obrazami halo :) ...

Modlin-Dajtki

Jeden z naszych szkolnych Diamond`ów wrócił dziś po pracach obsługowych z Modlina. Niby nic, z...