Walne zgromadzenie i szkolenie BL

Informujemy o tegorocznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa lotniczego,
które odbędzie się 01 kwietnia w sali wykładowej AWM, o godzinie 9:00.
Zaraz po szkoleniu, około godziny 11:00, rozpocznie się Walne zgromadzenie członków AWM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa AW-M.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Sprawdzenie i oznajmienie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AW-M przez Komisję Skrutacyjną.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie przez Zarząd do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia AW-M w zakresie zgody na ustanowienie służebności na rzecz nabywców działek zbywanych ( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM))
 7. Dyskusja nad przedłożoną propozycją uchwały.
 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie wyrażenia  zgody na ustanowienie służebności na rzecz nabywców działek zbywanych.
 9. Przedłożenie przez Zarząd AW-M do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji uchwały w zakresie wykreślenia ustaleń dotyczących maksymalnych wysokości cenowych potencjalnych inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych ze sprzedaży gruntów, przyjętych w dokumentach Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków AW-M w Olsztynie w dniu 15 maja 2021 roku.
 10. Dyskusja nad propozycją uchwały.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie wykreślenia ustaleń dotyczących maksymalnych wysokości cenowych potencjalnych inwestycji realizowanych ze środków pozyskanych ze sprzedaży gruntów, przyjętych w dokumentach Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków AW-M w Olsztynie w dniu 15 maja 2021 roku.
 12. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania zgłoszonych projektów Uchwał.
 13. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków AWM.

 

Zapraszamy

AWM

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Nowa TRA nad Dajtkami

Otrzymaliśmy z PAŻP-u pismo potwierdzające wydzielenie strefy TRA 326. Jest to strefa na potrzeb...