Uwaga, uwaga Alert Walno-Zgromadzeniowy :)

Wszystkich członków AWM zawiadamiamy i zapraszamy
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego nr 13/U/2024 z dnia 20 maja 2024 roku zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 – pierwszy termin, 10.15 – drugi termin, w siedzibie Aeroklubu odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego.
Zgodnie ze Statutem Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego (§ 11 pkt 9 ) w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa AW-M.
2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Sprawdzenie i oznajmienie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AW-M przez Komisję Skrutacyjną.
4. Wybór przewodniczącego obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedłożenie przez Zarząd do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia AW-M w zakresie zgody na sprzedaż samolotu JAK 12 A o numerach rejestracyjnych SP-ABC. ( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM)
7. Dyskusja nad przedłożoną propozycją uchwały.
8. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie wyrażenia zgody na sprzedaż samolotu JAK 12 A o numerach rejestracyjnych SP-ABC. . ( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM)
9. Przedłożenie przez Zarząd AW-M do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji uchwały w zakresie zgody na sprzedaż motoszybowca FALKE SF 25 o numerach rejestracyjnych SP-0103. ( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM)
10. Dyskusja nad propozycją uchwały.
11. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie zgody na sprzedaż motoszybowca FALKE SF 25 o numerach rejestracyjnych SP-0103. ( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM)
12. Przedłożenie przez Zarząd AW-M do Komisji Uchwał i Wniosków propozycji uchwały w zakresie zgody na zakup nowego motoszybowca do celów realizacji zadań statutowych( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM)
13. Dyskusja nad propozycją uchwały.
14. Głosowanie w sprawie przyjęcia przez NWZCz AWM uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zakup nowego motoszybowca do celów realizacji zadań statutowych( § 12, pkt.1, lit. g Statutu AWM)
12. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania zgłoszonych projektów Uchwał.
13. Powołanie Zespołu doradczego Zarządu do spraw wyboru i rekomendacji zakupu motyszybowca
16. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków AWM.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Nowa TRA nad Dajtkami

Otrzymaliśmy z PAŻP-u pismo potwierdzające wydzielenie strefy TRA 326. Jest to strefa na potrzeb...