Szkolenie do uprawnienia Instruktora Szybowcowego.

OSL Aeroklub Warmińsko – Mazurski organizuje szkolenie teoretyczne i praktyczne do uprawnienia Instruktora Szybowcowego FI(S).

Szkolenie prowadzone będzie w systemie weekendowym , zgodnie z posiadanym Certyfikatem Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia ATO wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Szkolenie dwu etapowe:

– teoretyczne 68 godzin zajęć;

– praktyczne ( loty metodyczne), za wyciągarką i za samolotem na szybowcu SZD-50-3 PUCHACZ.

Planowane rozpoczęcie szkolenia teoretycznego – styczeń 2018 rok.

Loty metodyczne uzależnione od warunków pogodowych (marzec – kwiecień 2018 r.)

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania uprawnienia Instruktora Szybowcowego FI(S) winien posiadać udokumentowany nalot na szybowcach w wymiarze :

– nalotu dowódczego minimum 100 godz. oraz wykonanie minimum 200 startów;

– co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego na którym ma być prowadzone szkolenie;

– w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, zaliczyć lot kontrolny (ocena

kompetencji) z instruktorem posiadającym uprawnienie FI(S)FI.

Cena szkolenia teoretycznego:

– 800 zł dla kandydatów zgłaszających akces wykonywania lotów metodycznych w Aeroklubie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie;

– 1250 zł dla kandydatów wykonujących loty metodyczne w innych uprawnionych Ośrodkach ATO.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres : wyszkolenie@epod.pl   do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Osoba do kontaktu Ireneusz Przybyła

Tel. 604 428 429

 

Jacek Stawowczyk Dyrektor Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Bez tytułu …

Jakby były wątpliwości które lotnisko jest najpiękniejsze :) zdjęcie dzięki uprzejmości Dom...