OGŁOSZENIE O SRZEDAŻY SZYBOWCA Jantar STD 2

WŁAŚCICIEL: AEROKLUB WARMIŃSKO – MAZURSKI w OLSZTYNIE.
W wykonaniu Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2017 roku, Aeroklub Warmińsko – Mazurski informuje o sprzedaży szybowca Jantar Standard 2.

 

DANE SZYBOWCA:
1. Typ – SZD-48-1 Jantar STD 2;
2. Rok budowy – 1980;
3. Znaki rozpoznawcze – SP 3194;
4. Nalot ogólny – 2061:08
5. Liczba cykli – 1219;
6. Pozwolenie radiowe – 2021.04.03 (zmiana przepisów, pozwolenie ważne do 31.12.2017);
7. Przegląd główny (co 1000 h) – 2002.07.24 – pozostało czasu lotu 584:52
8. Zaczep holowniczy – SZD III A56 B1 073 – konieczne przeprowadzenie naprawy głównej;
9. Pasy bezpieczeństwa J5.00.00 3194/10 – przegląd okresowy 31.03.2014; termin naprawy głównej/wymiany pasów bezpieczeństwa – 08.03.2030;
10. Busola BS-1 – 2014.03.31;
11. Prędkościomierz PR-400s – 2014.03.31;
12. Wysokościomierz – W-12s – 2014.03.31;
13. Wariometr WRs-5D – 2014.03.31;
14. Wariometr WRs-30 – 2014.03.31;
15. Zakrętomierz EZS-3 – 2014.03.31;
16. Kompensator KWEC-2 – 2014.03.31;
17. Konieczność wymiany wszystkich cięgieł linkowych.

Oczekiwana cena – 11 000 EURO (kurs przeliczeniowy z dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży) powiększona o należny podatek VAT
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na piśmie, w biurze AW-M w Olsztynie, lub bezpośrednio u Dyrektora AW-M.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Nowa TRA nad Dajtkami

Otrzymaliśmy z PAŻP-u pismo potwierdzające wydzielenie strefy TRA 326. Jest to strefa na potrzeb...