Informacja o Walnym Zgromadzeniu AWM

Szanowni członkowie i sympatycy Naszego Aeroklubu

Na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego nr 15/U/2020 z dnia 05 października 2020 roku zawiadamiam, że w dniu 24 października 2020 roku o godz. 10.00 – pierwszy termin, 10.15 – drugi termin,  w siedzibie Aeroklubu odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego.
Zgodnie ze Statutem Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego (§ 11 pkt 9 ) w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.

Dyrektor AWM

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Nowa TRA nad Dajtkami

Otrzymaliśmy z PAŻP-u pismo potwierdzające wydzielenie strefy TRA 326. Jest to strefa na potrzeb...