indeks

Nieprawidłowości Aeroklubu Polskiego

Zarząd Aeroklubu Polskiego oraz Sekretarz Generalny przedstawiają informację o stwierdzeniu nieprawidłowości na rachunkach bankowych Związku

Zarząd Aeroklubu Polskiego wraz z Sekretarzem Generalnym stwierdzili narażenie majątku Aeroklubu Polskiego na uszczuplenie, możliwe fałszowanie dokumentów oraz przypuszczalne systematyczne i długotrwałe wprowadzanie w błąd Zarządu AP na temat sytuacji finansowej naszego Związku przez główną księgową Aeroklubu Polskiego Katarzynę Schwedę. Niepodważalne dowody na powyższe uzyskaliśmy w toku przeprowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Niezwłocznie przekazaliśmy organom ścigania uzyskane materiały dowodowe wraz z doniesieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Katarzynę Schwedę. W wyniku tego, w dniu 25 stycznia 2016 Policjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych zatrzymali główną księgową AP. Policja zabezpieczyła również dokumenty i komputer, które pomogą im w odpowiedzi na pytania w związku ze śledztwem. Po przesłuchaniach, Policjanci doprowadzili podejrzaną do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty za popełnione przestępstwa. Prokurator zastosował wobec niej policyjny dozór.

Jesteśmy niezwykle poruszeni i zmartwieni zaistniałą sytuacją. Tym niemniej zapewniamy, że zrobiliśmy wszystko, aby ograniczyć szkody, powstałe przez nielegalne operacje głównej księgowej AP.
Aktualnie członkowie Zarządu Aeroklubu Polskiego, Sekretarz Generalny oraz pracownicy biura AP przeprowadzają szczegółową analizę operacji księgowych i bankowych oraz na bieżąco współpracują z organami ścigania. Ponadto podejmujemy wszelkie możliwe kroki w celu skutecznej ochrony interesów Aeroklubu Polskiego przed utratą wiarygodności na jaką naraziła nas ta sytuacja.

Obecnie naszym priorytetem jest ochrona interesów Aeroklubu Polskiego. Zaręczamy, że będziemy nieustępliwi w działaniach, aby taka sytuacja już nigdy więcej nie miała miejsca w naszej organizacji.
We współpracy z zaangażowaną do tej sprawy Kancelarią Prawną przygotowujemy także plan działań zmierzających do odzyskania strat, na które zostaliśmy narażeni.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że najważniejsze cele i bieżące działania organizacji nie są zagrożone.

                               Sekretarz Generalny AP                                 Prezes Aeroklubu Polskiego
                                  Marcin Kwiatosz                                                 Włodzimierz Skalik

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Bez tytułu …

Jakby były wątpliwości które lotnisko jest najpiękniejsze :) zdjęcie dzięki uprzejmości Dom...