Automatyczna stacja pogody AWOS

Wszystkich korzystających z naszej stacji pogodowej (Automated Weather Observating System)
informujemy, że stacja przez jakiś czas nie będzie podawała wszystkich danych o pogodzie na naszym lotnisku.
Urządzenia poddawane są przeglądowi i niezbędnym pracom serwisowym.
AWM

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Nowa TRA nad Dajtkami

Otrzymaliśmy z PAŻP-u pismo potwierdzające wydzielenie strefy TRA 326. Jest to strefa na potrzeb...