Oświetlenie pasa 09L i 27R

Rozpoczęliśmy prace usprawniające konserwację pasa wraz z oświetleniem.
Lampy progowe i krawędziowe, usytuowane na równi z powierzchnią ziemi, okalane są betonowymi opaskami.
Zabezpieczy to przed ekspansją roślin i ułatwi koszenie.

Na zdjęciu gotowy do wypełnienia sektor.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Z Olsztyna do Dęblina

Miłosz Sobieski zdobył licencję PPL(A) w naszej Organizacji Szkolenia przed dwoma laty. Dziś jes...

Srebro coraz bliżej

Jakub Kaczorowski wykonał pięciogodzinny lot szybowcem SZD 51 Junior. Tym samym ma już jeden z w...

podstawówka na starcie

Od godziny piątej przygotowania do lotów: szybowiec na start, lina, samochód, wyciągarka i walka...