Zarząd

  • Aleksander Jarmołkowicz – Prezes Zarządu
  • Adam Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
  •  Bogdan Sieniawski – Skarbnik
  •  Franciszek Kiapśnia
  • Grzegorz Hyrkowski