Implementacja innowacyjnych technik satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn-Dajtki

INFORMACJA O PROJEKCIE

Aeroklub Warmińsko-Mazurski z dumą informuje o rozpoczęciu nowego etapu w rozwoju lotniska Olsztyn-Dajtki, które będzie możliwe dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dnia 30.11.2011 w Urzędzie Marszałkowskim  w Olsztynie nastąpiło podpisanie umowy dofinansowania naszego projektu „Implementacja innowacyjnych technik satelitarnych GNSS na lotnisku Olsztyn-Dajtki”.  Dzięki niemu już za dwa lata nasze lotnisko – jako jedno z pierwszych lotnisk w Polsce – będzie miało opracowane procedury podejścia instrumentalnego w/g GNSS.

Projekt o wartości  3 607 713 zł (z czego dofinansowanie Programu regionalnego wyniesie 2 837 187,63 zł) zakwalifikowany został do poddziałania 1.1.3 – „Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo rozwojowymi a przedsiębiorstwami”. Jego naukowe podstawy zostały stworzone dzięki współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Katedrą Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  Nad stroną formalną od kilku lat pracowały dwa ostatnie Zarządy Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, przy wydatnej pomocy Zarządu Aeroklubu Polskiego.