Zarząd AWM

Prezes AWM

Wiceprezes AWM

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Aleksander Jarmołkowicz

Adam Kowalczyk

Bogdan Sieniawski

Franciszek Kiapśnia

Grzegorz Hyrkowski