awm big

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 28 lutego 2016 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego.

W toku WZCz Sekretarz Zarządu Adam Kowalczyk przedstawił szczegółową informację z działalności Zarządu AW-M za lata 2012 – 2016.

Po uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru składu nowego Zarządu AW-M na lata 2016-2020.

 

Członkami nowego Zarządu zostali:

1. Aleksander Jarmołkowicz – Prezes Zarządu;

2. Adam Kowalczyk – Viceprezes Zarządu;

3. Bogdan Sieniawski – Skarbnik;

4. Ireneusz Przybyła – Sekretarz Zarzadu;

5. Grzegorz Hyrkowski – Członek Zarządu.

 

Walne Zgromadzenie Członków AW-M dokonało ponadto wyboru Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

 

Komisja Rewizyjna AW-M:

1. Dominik Kuziemski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Piotr Konopka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

3. Adam Jurewicz – Członek Komisji Rewizyjnej.

 

Sąd Koleżeński AW-M:

1. Sławomir Błocki – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

2. Andrzej Majewski – Viceprzewodniczacy Sądu Koleżeńskiego

3. Jarosław Ruszczak – Sekretarz Sadu Koleżeńskiego.

 

Mandat Delegata na Kongres Aeroklubu Polskiego otrzymał Prezes Zarządu Aleksander Jarmołkowicz. Delagatami „rezerwowymi” zostali: Adam Kowalczyk oraz Ireneusz Przybyła.

 

Walne Zgromadzenie Członków AW-M przyjęło ponadt tekst jednolity Statutu Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 

W Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu Członków Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego wzieło udział 53 ze 105 Członków Aeroklubu.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Budujemy nowy hangar

Z przyjemnością informujemy o przedsięwzięciu rozwojowym naszego Aeroklubu.  Zarząd AWM oraz P...

Nowy szybowiec w AWM !

Z radością informujemy członków naszego Stowarzyszenia, że dzisiaj nasza flota szybowcowa wzbog...

Zapro na ognicho

Zapraszamy na wspólne ognisko. Kiełbaski i rarytaski zapewnione. Członki i członkinie AWM przyb...

  W tym wyjątkowym świątecznym okresie pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia...