Desant nad jeziorem Krzywym

Atrakcja dla wypoczywających nad brzegami jeziora Krzywego: żołnierze ćwiczą skoki do wody z małej wysokości.
Nieczęste i ciekawe 🙂

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Z Olsztyna do Dęblina

Miłosz Sobieski zdobył licencję PPL(A) w naszej Organizacji Szkolenia przed dwoma laty. Dziś jes...

Srebro coraz bliżej

Jakub Kaczorowski wykonał pięciogodzinny lot szybowcem SZD 51 Junior. Tym samym ma już jeden z w...

podstawówka na starcie

Od godziny piątej przygotowania do lotów: szybowiec na start, lina, samochód, wyciągarka i walka...